Werking

't Ferm is een kleinschalig huiselijk dagcentrum voor maximum 15 volwassenen met een beperking.

We werken van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u. We voorzien ook opvang vanaf 8u.'s Morgens is er een onthaalmoment met koffie of thee. In de voormiddag drinken we verse soep. 's Middags kan je een warme maaltijd nuttigen en in de namiddag voorzien we een vieruurtje.

We bereiden samen onze maaltijd, verzorgen de dieren op het domein en werken in de moestuin. Daarnaast bieden we ook andere activiteiten aan afhankelijk van de interesses en talenten van de zorgvragers.

We spelen zoveel mogelijk in op de noden, wensen en mogelijkheden van de zorgvragers. Tot de mogelijkheden behoren: mee helpen bij plaatselijke organisaties en verenigingen, brood bakken, confituur maken, kaarten maken, semi-industrieel werk, muziek, computer, werken op verplaatsing,...


We verzorgen de dieren op onze boerderij

Eten en drinken geven, eieren roven, stallen uitmesten,...


We voeren huishoudelijke taken uit

Poetsen, was plooien en bezoek aan het containerpark.


We koken elke middag zelf ons middagmaal

We maken ook heerlijke gelei en bakken vaak ons vieruurtje.


We onderhouden onze SMOG-gebaren


We onderhouden de moestuin

Bewerken van het land, zaaien, planten, oogsten, wieden, snoeiwerken,...


We doen elke week een sportactiviteit

Zwemmen, wandelen, fietsen of een andere sport.

VisieMet ’t Ferm zetten we in op kleinschaligheid. We bieden dagbesteding aan in een huiselijke en gezellige sfeer. We hechten hierbij veel belang aan werken in kleine groepen. Op deze manier willen we zorg op maat garanderen alsook directe nabijheid en zorg van de begeleiding.

Daarnaast vinden we betrokkenheid van de ouders en het netwerk van de zorgvragers heel belangrijk. Met ‘t Ferm zetten we zoveel mogelijk in op directe (persoonlijke en open) communicatie. Elk lid van het netwerk is betrokken naar eigen mogelijkheden. We nodigen hen uit om deel te nemen aan activiteiten, hun mening te geven over de werking,… De samenwerking tussen de zorgvrager, de ouders en begeleider vinden we cruciaal.

We hebben oog voor integratie in de gemeenschap. We nemen actief deel aan het dorpsleven en streven een actief en wederzijds contact na met de buurt. We betrekken de buurt bij onze werking, door hen bij ons uit te nodigen (vb. buurtmoment), maar ook door zelf naar buiten te komen (vb. kerstmarkt, begeleid werk, uitvoeren van taken in de gemeente,…). Op deze manier hopen we bij te dragen aan een positieve beeldvorming en integratie van volwassenen met een beperking in de samenleving en hun eigen omgeving.


We zetten ook sterk in op de inzet van vrijwilligers. Zo helpen een aantal vrijwilligers, uit de buurt, structureel mee in onze werking.


Bijkomend zetten we duurzaamheid voorop. We kopen bij lokale handelaars, zetten in op de kweek en het verwerken van eigen groenten en trachten zo ecologisch mogelijk te werken. Door ons te richten op zorgvragers in de nabije omgeving beperken we de busrit en kunnen de zorgvragers zich ook integreren in hun eigen omgeving.

We willen de zorgvrager ondersteunen zodat hij zich goed voelt. Wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen is voor elke persoon verschillend. Om te weten wat dit voor de zorgvrager betekent, gaan we samen met de zorgvrager en zijn netwerk op zoek naar wat hij nodig heeft om zich goed of beter te voelen. Om hieraan te werken, maken we samen een ondersteuningsplan op.