VisieMet ’t Ferm zetten we in op kleinschaligheid. We bieden dagbesteding aan in een huiselijke en gezellige sfeer. We hechten hierbij veel belang aan werken in kleine groepen. Op deze manier willen we zorg op maat garanderen alsook directe nabijheid en zorg van de begeleiding.

Daarnaast vinden we betrokkenheid van de ouders en het netwerk van de zorgvragers heel belangrijk. Met ‘t Ferm zetten we zoveel mogelijk in op directe (persoonlijke en open) communicatie. Elk lid van het netwerk is betrokken naar eigen mogelijkheden. We nodigen hen uit om deel te nemen aan activiteiten, hun mening te geven over de werking,… De samenwerking tussen de zorgvrager, de ouders en begeleider vinden we cruciaal. We hebben oog voor integratie in de gemeenschap. We nemen actief deel aan het dorpsleven en streven een actief en wederzijds contact na met de buurt. We betrekken de buurt bij onze werking, door hen bij ons uit te nodigen (vb. buurtmoment), maar ook door zelf naar buiten te komen (vb. kerstmarkt, begeleid werk, uitvoeren van taken in de gemeente,…). Op deze manier hopen we bij te dragen aan een positieve beeldvorming en integratie van volwassenen met een beperking in de samenleving en hun eigen omgeving. 

We zetten ook sterk in op de inzet van vrijwilligers. Zo helpen een aantal vrijwilligers, uit de buurt, structureel mee in onze werking. 
Bijkomend zetten we duurzaamheid voorop. We kopen bij lokale handelaars, zetten in op de kweek en het verwerken van eigen groenten en trachten zo ecologisch mogelijk te werken. Door ons te richten op zorgvragers in de nabije omgeving beperken we de busrit en kunnen de zorgvragers zich ook integreren in hun eigen omgeving. We willen de zorgvrager ondersteunen zodat hij zich goed voelt. Wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen is voor elke persoon verschillend. Om te weten wat dit voor de zorgvrager betekent, gaan we samen met de zorgvrager en zijn netwerk op zoek naar wat hij nodig heeft om zich goed of beter te voelen. Om hieraan te werken, maken we samen een ondersteuningsplan op.