Nieuws uit 't Ferm

Wie zijn we

't Ferm is een kleinschalig huiselijk dagcentrum voor maximum 15 volwassenen met een beperking. Medezeggenschap is voor ons heel belangrijk.

Samen met de familie en het netwerk willen we 't Ferm verder vorm geven.

't Ferm is een hoeveproject met een grote openheid naar het dorp. We zetten in op een aangepast leefklimaat, met directe nabijheid en zorg van de begeleiders.

Voor wie

't Ferm richt zich op volwassenen met een beperking uit de directe omgeving van Ledegem (Wevelgem, Roeselare, Izegem en Lendelede).

De voorwaarde is dat de zorgvrager een persoonsvolgend budget (voucher of cash) ontvangt van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Daarnaast verwachten we enige interesse in één van de drie kernactiviteiten: koken en huishoudelijk werk, werken in de tuin en/of de dieren verzorgen. Bijkomend bieden we diverse andere ateliers aan.

Alle volwassenen met een beperking zijn welkom, we verwachten daarbij dat je kan samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking.

Vergunning

't Ferm is vergund door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Dit wil onder meer zeggen dat zorgvragers bij ons terecht kunnen met 'cash' en een 'voucher'. Daarnaast is dit ook een kwaliteitslabel. Zo worden wij gecontroleerd op ons kwaliteitshandboek.

Bestuur

Het bestuur van 't Ferm bestaat uit Danny Demeersseman, Tine Vandamme , Jan Devos, Hilde De Mets en Filip Porte. Danny en Tine hebben beiden ervaring in het werken met personen met een beperking.

Zij krijgen volop ondersteuning van Jan, die mede oprichter is van Freinetschool 'De kleine tovenaar'. Hilde en Filip zijn als ouders van een zoon met een beperking, een grote hulp bij de uitbouw van 't Ferm.

Team

Tine, Danny, Steven en Hilde staan in voor de begeleiding in 't Ferm.

Zij krijgen heel wat hulp en ondersteuning van vrijwilligers en stagiairs.

Betekenis 't Ferm

Enerzijds verwijst 't Ferm naar 'sterk van karakter, dapper'. Anderzijds verwijst het naar de locatie 'ferme; hoeve'. Tot slot refereert 't Ferm ook naar 'ontfermen; zorg dragen voor'.

We kozen voor een korte, krachtige naam. Hierbij past ons logo, met het vierkant verwijzend naar de hoeve. De blaadjes verwijzen naar het groene karakter van de site.